FOLDAL

TERMÉKEK

LETÖLTÉSEK REFERENCIÁK KAPCSOLAT

e-mail: info@resort.hu

   kazán, klíma és egyéb eszközök felügyelet hmérséklet lekérdezéssel, fagyriasztással, túlmelegedés jelzéssel

 

 

GSM ALAPÚ SMS KOMMUNIKÁTOR 8 KONTAKTUS BEMENETTEL, 8 hmér bemenettel és 2 relés kimenettel

 

KIVITEL - SZOLGÁLTATÁSOK - MÉRÉSI PONTOSSÁG - BEÜZEMELÉS -   DIAGNOSZTIKA  - ÜZENETKÜLDÉS - FELHASZNÁLÁSI LEHETSÉGEK  -   ÁR - MSZAKI PARAMÉTEREK - DOKUMENTUMOK
TERMO-COM A WEBSHOPBAN

 

VISSZA A 2 HMÉR BEMENETES TERMO-COM-HOZ >>

TERMO-COM 8 A RESORT WEBSHOPBAN >>

TERMO-COM 8

SMS kommunikátor 8 kontaktus bemenettel, 8 hmér bemenettel és 2 vezérelhet kimenettel. A készülék programozása során megadott feltételek alapján a kontaktus és hmér bemeneteken történt változásokról SMS-ben riasztja felhasználóját, valamint SMS-sel vezérelni lehet a kimenetekre csatlakoztatott eszközöket. A TERMO-COM 8 be- és kimeneteire bármilyen kontaktust adó épületgépészeti- (ht, ft, szellztet) eszköz, automata stb. kapcsolható. A készülék segítségével helyiségek, üvegházak, ht és ft rendszerek stb. állapotát lehet kontrollálni hmérséklet távfelügyelettel kiegészítve. A készülék PC-rl történ felprogramozással (magyarnyelv menürendszeren keresztül, ingyenes terminálprogrammal) és egy aktív SIM kártya behelyezésével máris üzemkész, barkácsolásra nincs szükség. A TERMO-COM 8 az összes hazai mobilszolgáltató (T-Mobile, Telenor, Vodafone) SIM kártyájával mködik.

Kivitele:

A készülék kártyafüggetlen ipari GSM modullal szerelt. Létezik szabotázsvédett fémdobozba, vagy IP védett manyag dobozba szerelve (négy szakaszosan nyitható kábel átvezet dugóval). 1,2 Ah-ás akkumulátorral kiegészítve áram kimaradás esetén is szünetmentesen üzemel, az áramszünetrl értesítést is küld. A hmérk kábelei maximálisan 100 méterig toldhatók (nyolc hmér esetén a teljes kábelhossz nem haladhatja meg a száz métert).

TERMO-COM 8 A RESORT WEBSHOPBAN >>

Amennyiben ön viszonteladó vagy nagyobb mennyiséget kíván vásárolni termékeinkbl, kérjük keresse meg irodánkat a KAPCSOLATOK menüpontban található elérhetségeink egyikén.

SMS ALAPÚ FELÜGYELETI ESZKÖZÖK ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZATA


top

A készülék szolgáltatásai

 • A bemeneteken történ változásokról (aktívvá válás, visszaállás) bemenetenként akár nyolc különböz telefonszámra képes riasztást küldeni tetszleges SMS szöveggel

 • A csatlakoztatott hmérk értékei alapján felhasználóit (akár nyolc telefonszám) SMS-ben értesíti (a beállított értékek alapján) a hmérsékleti alsó- és fels határértékek túllépésekor és visszaállásukkor ( mködési hmérséklettartomány -55 és +125.0 C°).

 • A kimenetekre csatlakoztatott eszközök vezérlése SMS-sel (a csatlakoztatott eszköz kikapcsolása, bekapcsolása, impulzus adás)

 • Hiszterézis értékek megadásának lehetsége (az indokolatlan SMS küldések elkerülése érdekében tetszleges hiszterézis értékeket lehet megadni: amikor a normál tartományon kívül esik a mért érték, üzenetet küld, visszaálláskor viszont csak akkor, amikor a hiszterézis értékével meghaladja a normál alsó vagy fels határértéket).

 • A TERMO-COM be- és kimeneteire csatlakoztatott eszközök állapotának lekérdezése SMS-ben 

 • Teszt üzenet küldése tetszleges idben és gyakorisággal a megadott telefonszámokra a be- és kimenetek állapotáról

 • Helyi diagnosztika terminál programmal (telefonszám megadása nélkül is követhet, hogy adott beállítások mellett a készülék mikor milyen üzenetet küldene a felhasználójának, valamint az aktuálisan mért hmérsékletek kiírása)

 • SMS küldése hálózathiba esetén

 • „Rácsengetési" lehetség minden SMS küldés után a változás biztosabb észlelése érdekében

 • beérkez SMS továbbítása (pl. a szolgáltató egyenleg értesítjének továbbítása az els telefonszámra)

TERMO-COM 8 A RESORT WEBSHOPBAN >>

top

Mérési pontosság

A hmér szenzorok a következ mérési pontosságot teszik lehetvé:
-10C° és +85C° közötti tartományban +/-0.5°
-55C° és +125C° közötti tartományban +/-2.0°

top

Üzembe helyezése:

A TERMO-COM 8 felprogramozása PC-rl (laptop stb.) történik egy soros programozói kábelen keresztül. A PC-n lév terminálprogram segítségével (pl. Windows: Programok / Kellékek / Kommunikáció / HyperTerminal**) a TERMO-COM 8 magyarnyelv menürendszerét érjük el, ahol az összes beállítást elvégezhetjük.
A modulon lév LED-ek jelzik a megfelel SIM kártya regisztrációt, térert, kommunikációs állapotot.
A programozási lehetségek számtalan variációja mellett az alapfunkciók könnyen, gyorsan beállíthatók. Ha programozás közben mégis kérdése merülne fel, szívesen segítünk Önnek. A TERMO-COM 8
programozói táblázata segít a programozandó ill. beprogramozott értékek áttekintésében, dokumentálásában. 
Amennyiben szeretné ránk bízni a készülék felprogramozását, válasszon és rendeljen a fenti
kivitelek közül, majd töltse ki az internetes programozói rlapot (nálunk vásárolt készülék felprogramozását díjmentesen elvégezzük).

**: Egyéb ingyenes terminálprogramok (más operációs rendszerekkel is használhatók): PuTTY, TeraTerm

Dokumentumok:

TERMO-COM 8 ISMERTET
TERMO-COM 8 KEZELI LEÍRÁS
 
PROGRAMTÁBLA (a beprogramozott értékek feljegyzéséhez, funkciók áttekintéséhez)
SMS ALAPÚ FELÜGYELETI ESZKÖZÖK ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZATA

Kérdése van? Hívjon! Tel.: 1/450-1583
További funkciókat szeretne? Írja meg, megcsináljuk!
e-mail: info@resort.hu

TERMO-COM 8 A RESORT WEBSHOPBAN >>

top

A készülék helyi diagnosztikája

Számítógépünket csatlakoztatva a TERMO-COM 8 készülékhez, a terminál programban folyamatosan ellenrizhetk a hmérkön mért aktuális értékek, valamint a beprogramozott határértékek, hiszterézisek. Lehetség van a készülék tesztelésére is: SMS telefonszám megadása nélkül is követhet, hogy adott beállítások mellett a készülék mikor, milyen üzenetet küldene felhasználójának.

top

Felhasználási lehetségek:

A TERMO-COM 8 alkalmas telephelyek, raktárak, htházak, logisztikai központok, szerverparkok, ftésközpontok, Internet-, kábeltévé elosztók, gyártósorok és egyéb automatikák GSM alapú (mobiltelefonos) felügyeletére, SMS vezérlésére a helyi hmérsékletek ellenrzésére (ftés, htés bekapcsolására, kikapcsolására a mért hmérsékletek alapján), tápfeszültség elvételre, újraindításra, hibajel küldésre stb.

További lehetségek a felhasználásra:

 • Szerverek, ipari számítógépek, PC-k hmérsékletfigyelése mobiltelefonnal, lekérdezés és  túlmelegedés riasztás SMS-ben, hívásindítás

 • Vízm-, közmtelepek, raktárak, üvegházak, fóliasátrak, konténerek, berendezések fagyriasztása SMS-ben, hívásindítás

 • Htházak, fóliasátrak, raktárak, konténerek, automaták és egyéb berendezések túlhtés-, túlftés riasztása SMS-ben

 • Megújuló energiát hasznosító rendszerek, hközpontok felügyelete (bemen, kimen csövek hmérséklet távfelügyelete), központi ftés felügyelete

 • Folyadékszint mérés (lásd: SMS-COM folyadékszint ellenrz alkalmazása)

TERMO-COM 8 A RESORT WEBSHOPBAN >>

top

Mszaki paraméterek:

 

Tápellátás

12V  (DC 11V-14V)

Áramfelvétel

átlagosan 60mA, csúcs 300mA (GSM adás alatt)

Bemenetek

8 db CMOS bemenet, alaphelyzetben 5V-ra húzva (kontaktus bemenet)

Hmér bemenetek

2 bemenet max. 8 db hmér számára (mérési tartomány: -55C° és + 125C°)

Kimenetek

2 db relé kontaktus (NO, NC, COM) V(AC) max=120V, V(DC) max=60V

 1 db OC általános hibajelzés

Modem

Hálózat (kártya) független ipari GSM modul (900/1800 MHz)

Antennacsatlakozás

MMCX

 Programozó port  RS232 soros vonal, RJ11 csatlakozóval

Mechanikai méretek   (mm-ben)

Doboz (manyag)

Doboz (fém)

145/230/60 165/230/60

TERMO-COM 8 A RESORT WEBSHOPBAN >>

top

Az oldal témái:

Példák a hközpont hmérséklet ellenrzésére: küls hmérséklet, bels hmérséklet, hforrás hmérséklete, radiátor hmérséklete, a kering víz hmérséklete a felszálló és leszálló ágon, kimen és bejöv cs hmérséklete, primer elremen hmérséklet. Klíma kontroll, SMS távfelügyelet GSM alapon hmérsékletfigyeléssel. Hmér lekérdezés GSM hálózaton. Központi ftés felügyelet mobiltelefonnal. Hmérséklet átjelzés GSM hálózaton. Túlhtés riasztás SMS-sel. Fóliasátor hmérséklet ellenrzése, riasztás mobiltelefonra. Overcool alert. Egyéni távfelügyelet SMS átjelzéssel, hangbemondással. Ftés vezérlés SMS-sel. Htés vezérlés mobiltelefonról. Kazán vezérlés. SMS thermo alert. SMS küldés hálózatkimaradás esetén. SMS távirányító. GSM hívó lakás, ház, telephely, raktár hmérséklet felügyelet SMS riasztással (riasztásra SMS küldés). Légkondi vezérlés. Gépészeti eszközök (kazán ht ft öntöz htház) adatátvitele, távvezérlése. Távszabályozás GSM kommunikátorral. Lekérdezés szöveges üzenettel. Mobil hívó SMS vagy hangüzenet küldéssel. Htés távfelügyelet mobilról. Ftés, htés vezérlés mobilról. Szerver felügyelet mobiltelefonnal. Htés kikapcsolás SMS-sel. Ftés bekapcsolása mobiltelefonról. Htés távfelügyelet. Ftés vezérlés mobiltelefonról. Kazán vezérlés SMS-sel. Folyadékhtk lekérdezése, ellenrzése és vezérlése mobilról. Hmérséklet-felügyelet - Kedvez ár, nincs távfelügyeleti havidíj. Magyar termék, magyar menü. Beállítását ingyenes terminál programmal végezhetjük el. SMS riadó alacsony vagy magas hmérséklet esetén. SMS küldés hmérséklet változás esetén. Hmérséklet riasztás SMS-ben. Hmérséklet határérték figyelés. Hmér riasztás. Fagyriasztás GSM hálózaton. Riasztás túlmelegedés eseténKazán távvezérlés hmérséklet ellenrzéssel, alul- és túlftés riasztással. Mszerek, berendezések túlmelegedés riasztása. Kazán kontroll. Termo kontroll. Hmérséklet távfelügyelet. Családi ház temperálása, ftés beindítása SMS-sel. Elftés indítása mobiltelefonról. Fagyriasztás SMS-ben. Fagymentesítés telefonon keresztül. Túlftés riasztás. Overheat alert. Ftésszabályozás mobiltelefonról. Htésszabályozás telefonról. Klíma vezérlés SMS-sel. Ftés bekapcsolás telefonról. Hmérsékletszabályozás mobilról. Fagyveszély figyelmeztetés SMS-ben. Telefonos termosztát. Fagymentes üzemmód. Elftés indítás mobilról. Hmérséklet értékek elküldése SMS-ben. Üvegház hmérséklet felügyelet. Fóliasátor ftéskontrol mobilról. Hívásindítás fagyveszély esetén. Hközpont távfelügyelet. 8 hmér lekérdezése mobiltelefonról, SMS-ben. Ft központ távfelügyelete akár nyolc hmér adatai alapján. Vízszint riasztás a folyadékszint érzékel kapcsoló csatlakoztatásával.

Resort Biztonságtechnikai Kft. 1137 Budapest, Szent István park 2. 

Tel.: (1) 450-1583